The Herald
nr 2019/6

Na początku

Lekcje z Przypowieści Salomona

Pierwsze siedem artykułów w tym wydaniu odpowiada sekwencji siedmiu koncepcji omówionych w Przyp. 1:2-5. Ostatnie trzy artykuły dotyczą głównych tematów, które przychodzą na myśl, gdy myślimy o Księdze Przypowieści. Artykuł „Nauka jest twoim życiem” wskazuje na źródło nauk płynących z tej księgi a także analizuje różne sposoby korzystania z Bożych wskazówek przez króla Salomona, określa przeszkody, które należy pokonać, określa naszego wroga, a następnie rzuca światło na nagrodę za jej przestrzeganie.

„Rozum” pokazuje, jak może on stać się częścią wszystkiego, co robimy; jak uczymy się rozumieć nasze otoczenie, jak w nim wzrastamy, a następnie jak dzięki niemu możemy rozpoznać fałsz. „Mądrość” zdefiniowana jest jako umiejętne korzystanie z boskiej wiedzy i zrozumienia. Łączymy mądrość króla Salomona z łaskami ducha apostoła Piotra.

„Rozwaga to mądrość w działaniu”. Rozwaga uważana jest za niezbędny element wszystkich naszych wysiłków zmierzających do wykorzystania czterech ważnych atrybutów charakteru człowieka, o jakich pisze król Salomon: mądrości, sprawiedliwości, osądu i prawości. „Pouczenie o sądzie” to rozważania które przekonują nas, że „sprawowanie sądu” jest ostatecznym filtrem naszych myśli, którego powinniśmy używać zanim wypowiemy jakiekolwiek słowa lub skierujemy nasze stopy do określonego działania.

„Sprawiedliwość (cedek)” to tytuł artykułu rozważającego trzy hebrajskie słowa używane w żydowskich pismach, które są wykorzystywane dla opisywania praktycznego wymiaru sprawiedliwości. Znajdziemy tam wspaniałe spostrzeżenia, dające lepszy wgląd w żydowską kulturę i tradycję. „Prawość: doskonała sprawiedliwość” to rozważania prowadzące do rozróżnienia pojęcia równości i boskiego nakazu słuszności. Boska miłość przejawia się w decyzjach opartych na słuszności. Zagrożenie może pojawić się wówczas, gdy podejmujemy decyzje oparte na zasadzie równości.

„Salomon: studium przypadku” to artykuł dotyczący człowieka, króla Salomona, i jego pragnienia posiadania doskonałego serca i ochotnego umysłu. Pokazuje znaczenie słów Jezusa, gdy napominał nas, aby uprościć nasze pragnienia i porzucić przyjemności tego świata. Salomon dobrze postąpiłby, gdyby chciał posłuchać tej mądrości. „Dzielna kobieta” pokazuje cudowny ideał cnoty wyrażony w 31 rozdziale Księgi Przypowieści Salomona. Król Lemuel dzieli się lekcjami, których nauczył się od swojej matki i przedstawia drogowskaz postępowania dla wszystkich młodych mężczyzn, którzy szukają idealnej, pobożnej żony.

„Życie w mądrości” to nasz ostatni artykuł. Zawiera krótkie porównanie Drzewa Życia w Ogrodzie Eden z Drzewem Mądrości.

Mamy nadzieję drogi Czytelniku, że spodobają Ci się opisywane przez nas wnioski i nauki płynące z bogatego życiorysu króla Salomona. Uczymy się od człowieka, który otrzymał wspaniałe dary od Boga. Ważne jest, abyśmy także uważali wszystkie te lekcje za cenne dary i dla nas.