The Herald
nr 2018/6

Na początku

Prosty przewodnik po Objawieniu

Księga Objawienia dodaje do Nowego Testamentu piękny akcent, kreśląc przyszłość przewidzianą w Boskim planie, począwszy od czasów apostoła Jana. Obserwując wypełnianie się tych proroczych przepowiedni, upadamy na kolana pełni pokornego podziwu i zaufania do naszego Ojca Niebieskiego.

Objawienie 1 – „Wprowadzenie” przedstawia nam autora (Boga), posłańca (Jezusa) i uwięzionego pisarza (apostoła Jana).

Objawienie 2-3 – „Siedem Zborów” to rozważania na temat posłańców do każdego zboru, ram czasowych dla każdego kościoła i prawdopodobnego znaczenia każdego z poselstw.

Objawienie 4-5 – „Ukryty przez dwa wieki” to artykuł w którym przedstawiony został duchowy punkt widzenia na plan Boży, włączając w to 24 starszych, czterech Żyjących i „baranka jakby zabitego”.

Objawienie 6: 1-8:1 – „Siedem Pieczęci” pokazuje postęp w zrozumieniu doktryny, która została objawiona Kościołowi Wieku Ewangelii i identyfikuje Tego, który był godzien aby zerwać te pieczęcie.

Objawienie 8-11 – „Siedem trąb” wskazuje na wpływ, jaki wywarło na świat każde z siedmiu orędzi Kościoła.

Objawienie 12-14 – „Kobieta, zwierzęta i żniwo” opisuje prawie 2000 lat prześladowań Kościoła, konflikt między papiestwem a władzą świecką i żniwo Wieku Ewangelii.

Objawienie 15-16 – „Siedem ostatnich plag” odkrywa w jaki sposób wejście z Egiptu, oblężenie Jerycha i Świątynia Salomona przedstawiają Boże wyroki wydawane nad obecnym złym światem.

Objawienie 17-18 – „Grzechy i sąd Babilonu” ukazuje wielką nierządnicę babilońską (papiestwo) i jej sąd.

Objawienie 19-20 – „Nadchodzi cudowna zmiana” opisuje sposób, w jaki święci postrzegają koniec Wieku Ewangelii, który jest dla nich czasem obietnicy i zbliżającego się dzieła pojednania.

Objawienie 21-22 – „Wykonało się” to artykuł który ożywia dwa piękne opisy Królestwa Bożego i zastanawia się, jaki wpływ na ludzkość będzie mieć czas pokoju, sprawiedliwości i odnowy.

Objawienie 22 – „Końcowe dorady” to opis ostatnich napomnień i błogosławieństw apostoła Jana. Były one skierowane do uczniów za czasów apostoła Jana, wzmacniając cały Kościół przed trudną i wąską drogą, jaka przed nim leżała.

Członkom „klasy stóp” Kościoła pod koniec Wieku Ewangelii, Objawienie Jezusa Chrystusa daje sens w cierpieniu, jasność celu i ufność w oczekiwaniu. Monumentalne dzieło pojednania jest tuż przed nami. Zmierzajmy ku niemu, obserwując rozwój wspaniałego Królestwa Bożego!