Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2018/3

Na początku

Choć ich zapisane przesłania były generalnie dość krótkie, to jednak trudno uznać 12 ostatnich proroctw Star Choć ich zapisane przesłania były generalnie dość krótkie, to jednak trudno uznać 12 ostatnich proroctw Starego Testamentu za małoważne. Prorocy ci  czytaj
The Herald
2018/3

Prorok poeta

Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha! - Mich. 7:7 (B Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha! - Mich. 7:7 (BW). (Część pierwsza tego artykułu zos czytaj
The Herald
2018/3

Proroctwo Nahuma w naszych czasach

Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają – Nah. 1:7. Proroctwo Nahuma je Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają – Nah. 1:7. Proroctwo Nahuma jest siódmym w serii tzw. „mniejszych pror czytaj
The Herald
2018/3

Dziś w proroctwach

„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosi „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzeni czytaj
The Herald
2018/3

Habakuk, nieznany prorok

I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przecz I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać [ang. tłum. RVIC: „aby ten, kto czy czytaj
The Herald
2018/3

Sofoniasz i czyste wargi

Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, któremiby wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu j Bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, któremiby wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie – Sof. 3:9 (BG). Pierwsze czytaj
The Herald
2018/3

Napełnię ten dom chwałą

Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią, i morzem i suchą. Poruszę, mówię, wszys Oto Ja jeszcze raz, a to po małym czasie, poruszę niebem i ziemią, i morzem i suchą. Poruszę, mówię, wszystkie narody - Agg. 2:7-8 Pomimo upływ czytaj
The Herald
2018/3

Osiem nocnych wizji Zachariasza

"Tedym podniósł oczy swe i ujrzałem" -  Zach. 1:18, 2:1, 5:1, 6:1. W niniejszym artykule rozważymy wizj "Tedym podniósł oczy swe i ujrzałem" -  Zach. 1:18, 2:1, 5:1, 6:1. W niniejszym artykule rozważymy wizje, które ujrzał Zachariasz, wszystkie je czytaj
The Herald
2018/3

Kochałem Was! Zapomnieliście?

We wszelkim uciśnieniu ich i On był uciśniony: ale Anioł oblicza Jego wybawił ich. Z miłości swej, i z lit We wszelkim uciśnieniu ich i On był uciśniony: ale Anioł oblicza Jego wybawił ich. Z miłości swej, i z litości swojej On sam odkupił ich, piastowa czytaj