The Herald
nr 2015/5

Na początku

Źrenica Bożego oka

Odrodzenie Izraela było jednym z tych wydarzeń naszych czasów, które napełniło obserwatorów nową nadzieją. Stało się ono dowodem nie tylko tego, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic, ale że ustanowienie Jego Królestwa jest bardzo blisko.

„Źrenica Jego oka” to artykuł śledzący biblijne zapisy, w których pojawia się to wyrażenie, opisujące szczególną Bożą miłość i opiekę nad Izraelem. Boża łaska była utracona przez jakiś czas, kiedy Izrael doświadczał Jego karania przez 1845 lat. Od tego czasu Żydów spotkało wiele prześladowań. Artykuł ten stanowi również fragmentaryczny rejestr wydarzeń na przestrzeni Wieku Ewangelii, które przyniosły cierpienie i prześladowania dla Żydów. Słowa proroka Zachariasza stanowią zapowiedź poważnych konsekwencji dla tych, którzy traktowali lud Boży z mściwością. „Gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Oto Ja podniosę rękę przeciwko nim i staną się łupem własnych niewolników, i poznacie, że posłał mnie Pan Zastępów” (Zach. 2:12-13).

„Odrodzenie narodu – nowożytny cud” to artykuł omawiający niektóre z wydarzeń, które doprowadziły do odrodzenia się Izraela. Autor stara się prześledzić kierownictwo Boże, które prowadziło ten naród przez polityczne i wojskowe trudności, aby w końcu pokonać spiętrzone przeciwności. Ezer Weizmann, Szef Operacyjny podczas wojny sześciodniowej, opisał jeden z cudów tej wojny jako dzieło „palca Bożego”.

„Wkład Izraela w dzisiejszy świat” to analiza wielu innowacji, jakie znalazły swój początek w tym malutkim państwie. Około 23% wszystkich Nagród Nobla zostało przyznanych Żydom. Pomoc humanitarna z Izraela wspierała ofiary na całym świecie. Wiele z tych szlachetnych wysiłków wynikało z przekonania Żydów, że powinni dbać o dobrobyt ludzkości. W ten sposób kładzione są podwaliny dla przyszłego dzieła, jakim będzie błogosławienie całego świata przez ziemskie nasienie Abrahama.

„Antysemityzm i Izrael” to artykuł, który na przykładzie statystyk pokazuje, że antysemityzm pogłębia się i przyczynia do exodusu Żydów europejskich. Niewiele narodów otwarcie wspiera dziś Izrael, a jego istnienie jest zagrożone. Mimo to Pismo wskazuje, że Bóg ich wybawi.

W artykule „Liczenie ludu” mamy przypomnienie wydarzeń, w których zamiar Dawida aby policzyć zdolnych do walki Izraelitów nie spodobał się Bogu.  Brak wiary po stronie tego króla kosztował życie 70.000 mężczyzn. Po okazaniu szczerej skruchy, Dawid otrzymał polecenie zbudowania ołtarza i złożenia ofiary w tym samym miejscu, gdzie kiedyś Abraham miał złożyć na ofiarę swojego syna, a gdzie wiele lat później zbudowana została świątynia. W historii tej można zobaczyć wspaniały obraz okupu, czyli ofiary, która była potrzebna po tym, jak grzech wszedł na świat.

„Lekcje ze Świątyni Salomona” to analiza symboliki ukrytej przez Boga w niektórych elementach tej pięknej budowli. W miarę jak przygotowanie pozafiguralnych kamieni tej świątyni zbliża się ku końcowi, mamy nadzieję, że już wkrótce popłyną z niej błogosławieństwa dla świata, który ich bardzo potrzebuje.