The Herald
nr 2015/5

Antysemityzm a Izrael

DZISIEJSZY PROBLEM

Pan buduje Jeruzalem, zgromadza rozproszonych Izraela – Ps. 147:2.

We wrześniu 2014 roku, anty-Izraelskie i antysemickie protesty wybuchły w całej Europie. Premier Niemiec Angela Merkel zauważyła: „Dziś ani jedna żydowska instytucja [w Niemczech] nie może obejść się bez ochrony policji.” Konflikt arabsko-żydowski w Izraelu spowodował napięcie między muzułmanami a Żydami na całym świecie. Antysemickie przyśpiewki i hasła towarzyszyły pro-palestyńskim protestom we Francji, Niemczech i Włoszech.

Magazyn Newsweek z dnia 30 lipca 2014 opublikował wiodący artykuł w numerze, pod tytułem składającym się z jednego słowa: Exodus. Europejscy Żydzi ponownie uciekali, zwłaszcza z Francji. W styczniu 2015 roku organizacja Mosty dla Pokoju poinformowała, że alija w Izraelu osiągnęła najwyższy poziom w ciągu ostatnich 10 lat, tj. 26.500 emigrantów. Fala imigracji z Francji w 2014 roku osiągnęła poziom 7000, ponad dwukrotnie większy niż w roku poprzednim. To był pierwszy rok, kiedy więcej Żydów przyjechało do Izraela z Francji niż z jakiegokolwiek innego kraju. Ilość Żydów uciekających z Ukrainy niemal się potroiła, z poziomu 2020 do 5840 w 2014 roku. Ilość emigrantów z Europy Zachodniej wzrosła o 88% a powracających z krajów byłego Związku Radzieckiego wzrosła o 50%.

Artykuł Newsweeka oparto na badaniu 53,100 dorosłych w 102 krajach i terytoriach przeprowadzonym przez organizację Anti-Defamation League (ADL), ADL Global100: indeks antysemityzmu. Wniosek: „Postawy antysemickie są trwałe i powszechne na całym świecie”. Około 26% badanych wykazało postawy głęboko antysemickie, co wskazuje, że na świecie mieszka około jednego miliarda ludzi wykazujących złą wolę wobec Żydów.

Inne ustalenia:

  1. 26% respondentów przejawiało postawę antysemicką.
  2. 54% respondentów nigdy nie słyszało o Holokauście.
  3. Pierwsza stereotyp: „Żydzi są bardziej lojalni wobec Izraela niż wobec kraju, w którym żyją”.
  4. Drugi stereotyp: „Żydzi mają zbyt dużo władzy w świecie biznesu”.
  5. 74% ankietowanych nigdy nie spotkało Żyda, a mimo to jedna czwarta z nich przejawia postawę antysemicką.
  6. 30% respondentów uważa, że Żydzi stanowią 1% do 10% ludności świata (rzeczywista wartość procentowa to 0,19%).

Profesor Sarah Feinberg z Georgetown University przeprowadziła forum „europejski judaizm w stanie oblężenia”. W trakcie dyskusji omawiano kwestię przypadków śmierci Palestyńczyków w czasie izraelskich konfliktów. Wspomniała o śmierci 160.000 cywilów w Syrii, w tym 1800 Palestyńczyków, co nie wywołało żadnego protestu przeciw Syrii w Europie. Feinberg ukuła termin „Is-realizacja” mówiąc, że „kwestia żydowska”, tj. zagadnienie, czy Żydzi w Europie za czasów Hitlera mieli prawo do istnienia, odradza się na nowo jako „kwestia izraelska”, tj. pytanie, czy Izrael ma prawo do istnienia?

Feinberg stwierdziła, że „intelektualna strona społeczeństwa”, które podnosiła najgłośniejszy głos sprzeciwu, okazała się sprzymierzeńcem z anarchistów, opozycjonistów wobec władzy, antyglobalistów i antyinstytucjonalistów, obwiniających Żydów za wszystko zło, jakie wydarzy się na Bliskim Wschodzie.

Bóg zainterweniuje

„W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi” (Zach. 12:3).

Wielu Badaczy Pisma Świętego uważa, że ten werset znajduje dziś swe wypełnienie. Sojusznicy Izraela są krytykowani. Niewiele narodów chce dziś wspierać Izrael. Samo istnienie Izraela jest zagrożone. Dawni przyjaciele odwracają się od tego państwa. Najwyraźniej, w czasie ostatecznego kryzysu, Izrael będzie osamotniony, pozbawiony pomocy wojskowej ze strony innych państw. Mimo to, Bóg go wybawi (Joel 2:18-20, Ezech. 38:18-23, Zach. 14:3-9).