The Herald
nr 2015/1

Ezechiel 18 – tabela

Cztery klasy w Ezech. 18 (A, B, C i D)
Grupa A – Ezech. 18:5 – 9 Starożytni Święci
Grupa B – Ezech. 18:14-17 Ci, którzy zdobędą ziemskie życie w czasie Królestwa
Grupa C – Ezech. 18:10-13 Ci, którzy nie okażą uległości w czasie Królestwa
Grupa D – Ezech. 18:18 Ci, którzy zbuntują się pod koniec Tysiąclecia
   
GRUPA OPIS
    C   dopuścił się rabunku
    C   rozlewał krew
      D czyniłto, co nie jest dobre miedzy Jego ludem
A B C   jadł (lub nie jadł) na górach
A B C   podnosił(lub nie podnosił) oczu na bałwany Izraela
A B C   zhańbił (lub nie zhańbił) żonę bliźniego
A B C   zatrzymywał (lub nie zatrzymywał) zastaw dłużnika
A B C   pożyczał (lub nie pożyczał) na lichwę i odsetki
A B C D uciskał(lub nie uciskał) biednego i potrzebującego
A B C D dopuszczał się (lub nie dopuszczał się) gwałtu nad bratem
A       jest sprawiedliwy
A       czynił to, co jest prawe i słuszne
A       unikał kontaktu z żoną podczas jej „nieczystości”
A       powstrzymywał rękę od złego
A       w sporach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością
  B     dostrzegał i unikał grzechów swego ojca
A B     okrywał nagiego szatą
A B     postępował według Bożych przykazań
A B     dotrzymywał Bożych praw