Na początku

Praktyczne nauki w listach powszechnych

W artykule „Wykonujący uczynki będą błogosławieni”, św. Jakub pisze, że wykonywanie Słowa oznacza przemianę naszego charakteru. Chrześcijanie są powoływani ze świata aby zmieniać się tu i teraz.

„Życie godne pielgrzyma” (1 Piotra) przypomina nam, że jesteśmy pielgrzymami w obcej ziemi. Mamy zatem powstrzymywać się od cielesnych pożądliwości, okazywać uległość wobec władzy, cierpieć i przyjmować próby w takim duchu, jak czynił to Jezus.

„Wiara i koniec wieku” (2 Piotra) wskazuje, że podstawą wszystkiego jest wiara. To na niej musimy budować swój charakter. Pożądliwość ma charakter toksyczny. Do zmartwychwstania weźmiemy ze sobą tylko charakter, jaki tu ukształtujemy.

„Kilka praktycznych zaleceń z 1 Jana” mówi nam, że jeśli zobaczyliśmy światło, musimy mówić o świetle i żyć według zasad, jakie to światło ze sobą niesie. Cokolwiek wypiera Pana z naszego serca, jest godnym pogardy bałwanem.

„List pełen zachęty i ostrzeżeń” (2 Jana) napomina nas, abyśmy żyli w zgodzie z naszymi braćmi w czasie naszej poświęconej wędrówki tu na ziemi, jeśli chcemy mieszkać w jedności z naszym Oblubieńcem, Chrystusem, jutro i na zawsze.

„Diotrefes – problem z trudnym bratem” to rozważania dotyczące 3 Listu Jana, który zachęca nas byśmy nie byli przytłoczeni zachowaniem dominującego lidera, który wynosi się ponad apostołów, albo w naszym przypadku, ponad Biblię.

Juda przedstawia nam „Zalecenia i zakazy dla wiernych”. Pożądliwość i pycha wielu przywiodły do upadku. Szukając miłosierdzia dla siebie samych, najpierw musimy nauczyć się miłosierdzia względem innych.

„Niektóre ze zmienionych tekstów” to wyliczenie wersetów które były znane pierwotnemu kościołowi, lecz które uległy późniejszym zmianom w czasie przepisywania. W ten sposób, do czasów Reformacji ich pierwotne brzmienie było niemal nieznane. Przedstawiamy dowody różnych zmian i zniekształceń, wraz ze stosownym uzasadnieniem w każdym przypadku.

A zatem, czy zastosujemy te nauki i lekcje we własnym życiu? Czy zmienię swoje obecne życie na takie, jakie powinienem prowadzić? Czy inni patrząc na moje życie będą uczyć się, jak należy się zmieniać?