The Herald
nr 2004/2

Łokieć Królewski

Miara odkupienia przez Jezusa

Miara egipskiego Łokcia Królewskiego (ŁK) została bez wątpienia wykorzystana przy budowie Wielkiej Piramidy. Jego długość, wynoszącą ok. 0,52 – 0,53 metra, zdołano określić na podstawie zachowanych w grobowcach starożytnych przyrządów mierniczych. Wymiar ten został wielokrotnie uwidoczniony w konstrukcji Wielkiej Piramidy.

 • Nisza w Komorze Królowej: jeden ŁK u szczytu, trzy ŁK u podstawy
 • Przejścia: szerokie na dwa ŁK
 • Sarkofag: Szeroki na dwa ŁK
 • Wymiary Komory Króla: dziesięć na dwadzieścia ŁK
 • Wymiary Komory Królowej: dziesięć na jedenaście ŁK
 • Poręcze w Wielkiej Galerii: szerokie na jeden ŁK; podłoga i sufit szerokie na dwa ŁK
 • Wypustki wzdłuż ścian Wielkiej Galerii: jeden ŁK szerokości, jeden ŁK wysokości
 • Podmurówka Wielkiej Piramidy: grubość jednego ŁK
 • Rozstaw kamiennych obręczy w Korytarzu Górnym: co dziesięć ŁK
 • Długość podstawy: 440 ŁK
 • Wysokość do kamienia szczytowego (gdyby istniał): 280 ŁK

W trzech miejscach Wielkiej Piramidy wykorzystano długość czternastu ŁK, podwojonej doskonałej liczby siedem, aby przypominać nam o wartości odkupienia dokonanego przez Chrystusa (odkupienie to przedstawione było także w czternastu jagniętach z 4 Moj. 29:13):

a) Od wejścia do Tunelu Rabusiów do dna Korytarza Dolnego (do miejsca, w którym staję się on poziomy). Być może, sugeruje to „miarę”, w jakiej odkupienie Chrystusa (zobrazowane przez Tunel Rabusiów) dosięga upadłą ludzkość aby umożliwić jej drogę ucieczki.

b) Powiększenie się wysokości na jakiej znajduje się sufit Wielkiej Galerii w stosunku do wysokości sufitu Korytarza Górnego. Mogłoby to oznaczać „wymiar” wolności i odkupienia, jaki zapewnia Okup złożony przez Chrystusa tym, którzy opuszczają Wiek Żydowski (Korytarz Górny) i wkraczają w Wiek Ewangelii (Wielka Galeria).

c) Wejście do Piramidy nie znajduje się w pionowej osi północnej ściany Piramidy, lecz jest przesunięte w lewo (na wschód) o czternaście ŁK. To przesunięcie w stosunku do linii środkowej wyznaczonej przez wierzchołek piramidy może oznaczać „rozmiar” niedoskonałości ludzkości, jej odstępstwa od doskonałości w chwili, gdy weszła na drogę grzechu przedstawioną przez Korytarz Dolny.