Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2004/2

Izajasz 19

"Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, ż "Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w jeźdźcach, że bardzo silni czytaj
The Herald
2004/2

Łokieć Królewski

Miara egipskiego Łokcia Królewskiego (ŁK) została bez wątpienia wykorzystana przy budowie Wielkiej Piramidy. Miara egipskiego Łokcia Królewskiego (ŁK) została bez wątpienia wykorzystana przy budowie Wielkiej Piramidy. Jego długość, wynoszącą ok. 0,52 - 0,53 czytaj
The Herald
2004/2

Komora Króla

Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego. - P Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego. - Ps. 48:3 Komnata Króla przyciąga uwagę czytaj
The Herald
2004/2

Komora Królowej

"I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystki "I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkimi narodami" (Izaj. 25:7) Od najdawniej czytaj
The Herald
2004/2

Korytarz Górny i Wielka Galeria

"A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania" - 2 "A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania" - 2 Kor. 5:18 System korytarzy wiodący w gó czytaj
The Herald
2004/2

Korytarz Dolny i Wielka Komora Podziemna

"Wszystko idzie na jedno miejsce; wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca." - Księga "Wszystko idzie na jedno miejsce; wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca." - Księga Kaznodziei Salomona 3:20 Prawie wszystk czytaj
The Herald
2004/2

Kompleks w Gizie

"Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władz "Jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie." - Księga Dan czytaj
The Herald
2004/2

Wielka Piramida

Na początku... Spośród Siedmiu Cudów Świata, jedynie Wielka Piramida przetrwała do dziś. W Egipcie powstało oNa początku... Spośród Siedmiu Cudów Świata, jedynie Wielka Piramida przetrwała do dziś. W Egipcie powstało około trzydzieści pięć piramid - wszystki czytaj