Wędrówka
nr 2022/2

Od Redakcji

Drogi Czytelniku, 

trzymasz w ręku kolejny numer czasopisma „Wędrówka za Panem”. To konkretne wydanie skupia się wokół wzorów i zatytułowane zostało „Przykład do naśladowania”. Naszym pragnieniem było, by skłonić Cię do zastanowienia się nad wzorami. Możliwe, że zauważysz coś, czego możesz się nauczyć z różnych przykładów, które dobry Pan Bóg stawia na naszej drodze każdego dnia.

Pierwszy artykuł podejmuje temat bardzo podniosły. Autor zastanawia się czego możemy nauczyć się od naszego Niebiańskiego Stwórcy. Znajdziesz w nim analizę cech, jakie dostrzegamy w Bożym charakterze. Dzięki temu mamy widoczny jasny cel, wzór do którego mamy dążyć.

Drugi tekst skupia się na Naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Autor przytacza na początku dążenie ludzi światowych do sukcesu. Służy nam to za wzór do jakiego nie powinniśmy dążyć. Dla porównania Nasz Pan nie tylko dał nam wiele ważnych nauk i zasad, ale także swoim zachowaniem w wielu sytuacjach jakie Go spotkały, pokazał przykład postępowania, który wciąż jest aktualny.

Kolejny artykuł przypomina nam, że Słowo Boże powinno być naszą pochodnią, dzięki której wiemy gdzie iść (jak postępować) w ciemnym Wieku Ewangelii. Abyśmy mogli utrzymać ten ogień wciąż palącym się, powinnismy prosić Pana Boga by udzielał nam swojego Ducha.

Autor kolejnego tekstu chce zachęcić nas do szukania  przykładów do naśladowania w człowieku, który z Bożej Woli stał się narzędziem wybranym i skupił całą swoją siłę i wolę na krzewieniu Ewangelii.

Ciekawym artykułem skłaniającym nas do refleksji jest „Wsparcie od starszych sióstr”. Autor zachęca, byśmy zwracali uwagę na osoby, które pomagają potrzebującym oraz byśmy sami starali się czynić podobnie.

W tekście „Nauka i życie proroków” możemy zapoznać się z ciekawym spojrzeniem na wyjątkowe jednostki wybrane przez Stwórcę. Co ciekawe, prorocy nie zawsze mówili o rzeczach pozytywnych, co zdecydowanie sprawia, że całe Pismo Święte zyskuje na autentyczności. 

W numerze tym znajdziecie także artykuł zawierający wspomnienia nt. naszej społeczności sprzed kilkudziesięciu lat oraz jednej cioci, która autorowi utkwiła w pamięci. Wykorzystajmy płynącą z nich naukę, by dostrzec wujków i ciocie wokół nas. Rozmawiajmy z nimi, a przekonamy się, jak wiele mogą nas nauczyć.

Zachęcamy Cię drogi Czytelniku do przeczytania całego numeru, a jeśli miałbyś swoje przemyślenia, zachęcamy żebyś do nas napisał, abyśmy mogli wspólnie dzielić się tym, co budujące i co godne pochwały.

Redakcja