Wędrówka
nr 2022/1

Od Redakcji

Drogi Czytelniku, 

oddajemy w Twoje ręce kolejny już numer naszego wspólnego czasopisma o tematyce „Zmiany w otaczającym nas świecie”. Mamy nadzieję, że skłoni on Ciebie do refleksji na początku tego nowego 2022 roku. 

Pierwszy artykuł porusza temat dążeń narodów ku niepodległości jako jednego ze znaków drugiego przyjścia Pana Jezusa. Została tam podkreślona waga powstania państwa izraelskiego i innych państw.

Drugi tekst dotyczy praw kobiet oraz tego jak rozwijała się ich rola na przestrzeni wieków – ich pozycja w rodzinie, społeczeństwie, edukacji, a także jakie prawa dla kobiet stworzył Pan Bóg.

Kolejny autor podzielił się przemyśleniami na temat łatwości komunikacji i tego, jak rozwój umiejętności i techniki wpływa na nią. 

Ciekawym artykułem skłaniającym nas do refleksji jest tekst pod tytułem „Rozwój technologii w czasach ostatecznych”. Pomoże on nam odpowiedzieć sobie na pytania czy rozwój umiejętności jest dla nas błogosławieństwem oraz czy potrafimy dobrze wykorzystywać czas.

W tym numerze kolejny autor pochyla się nad tematem samorozwoju, tego jak Pismo Święte odnosi się do wykształcenia oraz jak powinniśmy traktować talenty i zdolności otrzymane od Pana Boga.

Ostatni artykuł mówi o możliwości, jakie daje współczesność i jakie dylematy są z tym związane. Wybory, które podejmujemy między rzeczami miłymi i dobrymi a służbą dla Pana, świadczą o nas samych. 

Zachęcamy Cię drogi Czytelniku do przeczytania całości numeru, a jeśli miałbyś swoje przemyślenia dotyczące życia i Pisma świętego, zachęcamy, żebyś do nas napisał, abyśmy mogli wspólnie dzielić się tym co budujące, co godne pochwały.