Wędrówka
nr 2021/1

Od Redakcji

Nie da się ukryć, że czasy w jakich obecnie przyszło nam żyć, są specyficzne. Kolejne pokolenie może śmiało powiedzieć, że mamy teraz trudne czasy. Jeszcze rok temu mogliśmy cieszyć się niedzielnym nabożeństwem, podaniem sobie ręki, zobaczeniem na żywo uśmiechu drugiej osoby czy z obdarowania siebie nawzajem jakimś miłym gestem na przerwach lub po zakończonym zebraniu. Wiele rozważań Słowa Bożego możemy obecnie posłuchać jedynie z nagrań, a większość braterskich spotkań przeniosła się do Internetu. Jednak nie tylko one, gdyż często także pracujemy, studiujemy i uczymy się zdalnie. Z jednej strony jest to bardzo wygodne, z drugiej stanowi zagrożenie, aby nie zaniedbywać się nawzajem, gdyż brak kontaktu fizycznego może przełożyć się na brak przyglądania się sobie nawzajem i uczenia się od siebie, a przecież do tego zachęca nas Słowo Boże: I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków – Hebr. 10:24.

Pomyśleliśmy, że warto poruszyć temat naszej społeczności w czasie pandemii, nie tylko lokalnie, ale także globalnie, gdyż sytuacja obostrzeń sanitarnych objęła cały świat i dotyka wszystkich braterstwa na obliczu całej Ziemi. Poprosiliśmy przedstawicieli różnych krajów, aby opowiedzieli jak ich zbory radzą sobie z obecną sytuacją. Może niektóre relacje będą dla nas pocieszeniem, pokrzepieniem, inne lekcją i radą co jeszcze możemy zrobić w naszym zborze, aby czas jaki przyszło spędzać nam osobno, był jak najbardziej błogosławiony, aby wszystkie możliwości służby zostały wykorzystane, a żadna szansa na utrzymanie i pogłębienie więzi braterskich nie została stracona.

Niech ten czas, niełatwy i trudny, skłoni nas do refleksji, pobudza do większej gorliwości i motywuje do rozwoju naszego charakteru, gdyż Pan Bóg chce nas czegoś nauczyć, chce nas sprawdzić, ale przede wszystkim chce nam wciąż obficie błogosławić – dlatego:

Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu! – Psalm 27:14. 

Dlatego z Nowym Rokiem chcemy Wam jak i sobie życzyć abyśmy wyszli z tych doświadczeń jako zwycięzcy, umocnieni na duchu, zjednoczeni w miłości i w pokorze oczekujący na Boże łaski, jakie mają nadejść w nadchodzącym roku. Niech Pan ma Was w swojej opiece i błogosławi sowicie!

Jeśli macie jakieś pytania, refleksje lub spostrzeżenia, jakimi chcielibyście się z nami podzielić to gorąco zapraszamy do napisania do nas – wedrowka@nastrazy.pl