Wędrówka
nr 2016/6
Młodzieżowe w Białogardzie – wspomnienia

Młodzieżowe w Białogardzie – wspomnienia

29.10-01.11.2016

Spotkanie młodzieżowe w Białogardzie, które odbyło się na przełomie października i listopada tego roku, dla wszystkich uczestników było dużym błogosławieństwem. Przez cztery dni mieliśmy możliwość wspólnego zastanawiania się nad tematami ze Słowa Bożego.

Główną myślą przewodnią spotkania były słowa wersetu z 1 Piotr. 2:9 –

Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty Tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości.

Wujek Bronisław Kaczor i wujek Jan Knop starali się dokładnie omówić cztery odnoszące się do Kościoła określenia użyte w powyższym tekście.

Podczas pierwszego wykładu wujek Kaczor mówił nam o powołaniu przez Pana Boga, o tym, jak wielką jest to łaską oraz jakie kryteria należy spełnić, aby zostać wybranym. Część odnośnie Królewskiego Kapłaństwa poświęcił na omówienie funkcji kapłańskiej i królewskiej, a także na odniesienie ich do Kościoła i Jego roli związanej z nimi w Tysiącleciu. Zwrócił też uwagę, w jaki sposób w obecnym czasie osoby poświęcone mogą przygotowywać się do pełnienia tych funkcji w Królestwie. W trzecim wykładzie, dotyczącym „narodu świętego”, wujek starał się dać nam wskazówki, w jaki sposób walczyć z grzechem w życiu codziennym tak, aby dążyć do świętości. Ostatnią częścią usłużył wujek Jan Knop. W rozważaniach wspomniał na wersety z 1 Piotr. 1:18-19, gdzie jest mowa o tym, że od marnego obcowania nie zostaliśmy wykupieni rzeczami znikomymi, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa.

Po wykładach następował czas, w którym była możliwość zadawania pytań. Dzięki temu, jeśli ktoś miał wątpliwości, czegoś nie zrozumiał, albo nasunęło mu się pytanie w jakiś sposób związane z tematem, mógł liczyć na wyczerpującą odpowiedź. Prowadzący zachęcali do wspólnego rozważania zarówno młodzież, jak i braterstwo ze zboru.

Po południu mieliśmy badania poświęcone trzem postaciom, których wspólną cechą było to, że zostali oni już przed narodzeniem wybrani przez Pana Boga do spełnienia określonej służby. Tymi postaciami byli Samson, apostoł Paweł i Jan Chrzciciel. Prowadzący te społeczności starali się przybliżyć nam życie tych trzech mężów oraz wyciągnąć lekcje z ich postaw.

Społeczności wieczorne poruszały następujące kwestie: „Czy właściwym jest traktowanie Pana Boga jako swojego przyjaciela?”, „Jak należy zachowywać się w Domu Bożym?”, „Czy chrześcijanin powinien pragnąć nowości?”.

Bardzo miłym faktem było to, że braterstwo ze zboru w Białogardzie przez cały czas uczestniczyli razem z nami w młodzieżowym. Wielu członków zboru było obecnych na społecznościach, dzięki czemu mogli podzielić się z nami swoimi myślami, co było bardzo budujące. W czasie wolnym mieliśmy okazję do rozmowy oraz wspólnego śpiewu. Była też zorganizowana wycieczka nad morze, która również dała nam sposobność do integracji.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że pozwolił nam uczestniczyć w tym spotkaniu młodzieżowym, uczyć się z Jego Słowa, wspólnie chwalić Go, i że opiekował się nami przez cały ten czas. Chcielibyśmy podziękować też braterstwu ze zboru w Białogardzie, za chęć zorganizowania i poświęcenie czasu na przygotowanie zebrania i goszczenie nas na sali zboru, zapewniając pokarm zarówno duchowy, jak i cielesny.