Wędrówka
nr 2016/2
Od Redakcji

Od Redakcji

Witajcie ponownie! Oddajemy w Wasze ręce kolejny, drugi w tym roku numer „Wędrówki”. Czas, w którym ukazuje się ten numer, jest dla chrześcijan szczególny. Jest to czas, w którym nasze zbory, nasze domy, a w szczególności my sami, swoje myśli i rozważania kierujemy około tematu ostatniej wieczerzy, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Kierujemy myśli i widzimy ofiarę, jaką On złożył z Siebie za Adama. Ofiarę największą i niemożliwą do złożenia przez żadnego innego człowieka. Taką ofiarę mógł złożyć tylko doskonały człowiek Jezus Chrystus. Niniejszy numer poświęcony jest tematowi OFIARY. Na kartach Biblii, począwszy od samego początku, zapisane mamy różne rodzaje ofiar, jakie lud Boży składał Panu Bogu. W kolejnych artykułach możecie przeczytać m.in. o pierwszej ofierze, jaka została złożona przez Abla i ofiarach Zakonu. Dzisiaj, dla nas, którzy jesteśmy usprawiedliwieni i poświęceni, bądź myślimy o uczynieniu tego kroku, Biblia również zostawia pewną wskazówkę co do ofiary, jaką powinniśmy składać: …abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Nasze codzienne postępowanie, myśli i plany mogą być właśnie taką służbą. Starajmy się, by była ona „przyjemną Bogu”.