Uwielbiajcie Pana
nr 34

W Chrystusa ślad dąż

1
W Chrystusa ślad dąż
i z Panem się zwiąż
aż po wieczne dni,
a nie spocznij sam,
póki Mistrz każe ci.
Uspokoi cię Pan,
lepszy zapewni stan,
żywot wieczny ci da,
w niebie przyjmie Cię sam,
bo Pan w miłości trwa.
2
Kto wiernie chce trwać,
ten Pana ma znać
i wierzyć wciąż w krew;
a przez wiarę tę
niechaj staje na zew.
Niechaj głosi, że Pan
zstąpił na ziemski łan,
aby zbawić ten świat,
aby w Królestwie swym
rządzić przez tysiąc lat.
3
A gdy przyjdzie czas,
niechaj każdy z nas
dostąpi tych łask,
co płyną z tych stron,
tam, gdzie słońca lśni blask.
Niechaj nam Pańska dłoń
da koronę na skroń,
przyjmie do chwały swej.
Jezu, przyjm w niebo nas,
ducha łaski nam zlej!
Uwielbiajcie Pana
34

W Chrystusa ślad dąż

1
W Chrystusa ślad dąż
i z Panem się zwiąż
aż po wieczne dni,
a nie spocznij sam,
póki Mistrz każe ci.
Uspokoi cię Pan,
lepszy zapewni stan,
żywot wieczny ci da,
w niebie przyjmie Cię sam,
bo Pan w miłości trwa.
2
Kto wiernie chce trwać,
ten Pana ma znać
i wierzyć wciąż w krew;
a przez wiarę tę
niechaj staje na zew.
Niechaj głosi, że Pan
zstąpił na ziemski łan,
aby zbawić ten świat,
aby w Królestwie swym
rządzić przez tysiąc lat.
3
A gdy przyjdzie czas,
niechaj każdy z nas
dostąpi tych łask,
co płyną z tych stron,
tam, gdzie słońca lśni blask.
Niechaj nam Pańska dłoń
da koronę na skroń,
przyjmie do chwały swej.
Jezu, przyjm w niebo nas,
ducha łaski nam zlej!
Koniec