Uwielbiajcie Pana
nr 18

Gdym zgubiony w świecie był

1
Gdym zgubiony w świecie był
wśród trosk i zła,
nie wiedziałem dokąd iść,
gdzie szczęścia smak.
Refren
To Pan odnalazł mnie w ciemnościach,
rękę swoją dał
Wskazał drogę chcąc bym życie
wieczne miał.
2
Gdym zgubiony w grzechu nocy
płakał tak,
nie wiedziałem co mi trzeba,
czego brak.
3
Gdym znękany trudnościami
cicho łkał,
gdy grzech srogi w moim sercu
miejsce miał.
4
Gdym już całkiem zniechęcony
upadł sam,
myśląc nikt mnie nie oczyści
z grzechu plam.
5
Gdym już śmierci życzył sobie
nie chcąc żyć,
gdym przed wszystkim w przerażeniu
chciał się skryć.
Uwielbiajcie Pana
18

Gdym zgubiony w świecie był

1
Gdym zgubiony w świecie był
wśród trosk i zła,
nie wiedziałem dokąd iść,
gdzie szczęścia smak.
Refren
To Pan odnalazł mnie w ciemnościach,
rękę swoją dał
Wskazał drogę chcąc bym życie
wieczne miał.
2
Gdym zgubiony w grzechu nocy
płakał tak,
nie wiedziałem co mi trzeba,
czego brak.
3
Gdym znękany trudnościami
cicho łkał,
gdy grzech srogi w moim sercu
miejsce miał.
4
Gdym już całkiem zniechęcony
upadł sam,
myśląc nikt mnie nie oczyści
z grzechu plam.
5
Gdym już śmierci życzył sobie
nie chcąc żyć,
gdym przed wszystkim w przerażeniu
chciał się skryć.
Koniec