Uwielbiajcie Pana
nr 152

Naucz mnie, Panie, modlić się

1
Naucz mnie, Panie,
modlić się dziś.
Usłysz wołanie,
do mnie się zniż.
Zgodnie z Twą wolą
tylko chcę żyć.
Naucz mnie, Panie,
modlić się dziś!
Refren
Z Tobą mój Panie
tylko chcę żyć.
W Tobie przebywać,
w Tobie się skryć!
We mnie zamieszkaj
sam Duchem swym,
Tyś moją siłą,
Tyś życiem mym.
2
Siłę w modlitwie
Boże daj mi,
w tym grzesznym świecie
co z wiernych drwi.
Dusze ginące
chcę przynieść Ci.
Siłę w modlitwie
Boże daj mi!
3
Me słabe siły
sam wzmocnić chciej,
nagnij mą wolę
do woli Twej.
Moc Twego Ducha
w serce me wlej.
Mocą do czynu
napełnij mnie.
Uwielbiajcie Pana
152

Naucz mnie, Panie, modlić się

1
Naucz mnie, Panie,
modlić się dziś.
Usłysz wołanie,
do mnie się zniż.
Zgodnie z Twą wolą
tylko chcę żyć.
Naucz mnie, Panie,
modlić się dziś!
Refren
Z Tobą mój Panie
tylko chcę żyć.
W Tobie przebywać,
w Tobie się skryć!
We mnie zamieszkaj
sam Duchem swym,
Tyś moją siłą,
Tyś życiem mym.
2
Siłę w modlitwie
Boże daj mi,
w tym grzesznym świecie
co z wiernych drwi.
Dusze ginące
chcę przynieść Ci.
Siłę w modlitwie
Boże daj mi!
3
Me słabe siły
sam wzmocnić chciej,
nagnij mą wolę
do woli Twej.
Moc Twego Ducha
w serce me wlej.
Mocą do czynu
napełnij mnie.
Koniec