Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 99

Gdzie tylko zwrócisz krok

1
Gdzie tylko zwrócisz krok,
tam jest obecny Pan.
Nad nami Pański czuwa wzrok
i strzeże każdy stan.
2
Pod strażą Pańskich ócz
lud święty pewny jest,
bo dał nam Pan do nieba klucz
przez święty Ducha chrzest.
3
Na Pański stajem zew
i dążym w Pański ślad,
bo wierzym święcie w Pańską krew,
co wybawiła świat.
4
Wnet skończy się nasz ból,
bo bliski jest już czas,
gdy rządy swe obejmie Król
i w niebo weźmie nas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
99

Gdzie tylko zwrócisz krok

1
Gdzie tylko zwrócisz krok,
tam jest obecny Pan.
Nad nami Pański czuwa wzrok
i strzeże każdy stan.
2
Pod strażą Pańskich ócz
lud święty pewny jest,
bo dał nam Pan do nieba klucz
przez święty Ducha chrzest.
3
Na Pański stajem zew
i dążym w Pański ślad,
bo wierzym święcie w Pańską krew,
co wybawiła świat.
4
Wnet skończy się nasz ból,
bo bliski jest już czas,
gdy rządy swe obejmie Król
i w niebo weźmie nas.
Koniec