Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 97

Gdy smutek dręczy duszę twą

1
Gdy smutek dręczy duszę twą,
przed Panem stań na kilka chwil.
W modlitwach kornie głowę schyl,
a łatwiej zniesiesz chwilę złą.
2
Pan Jezus ci pociechę da
i ześle błogi spokój ci,
bo w Nim głęboka miłość tkwi,
On dla nas wszystkich dobroć ma.
3
Omijaj więc z daleka świat
i wszystko, co masz, Panu daj.
Jednego tylko Pana znaj,
a Jezus będzie ci jak brat.
4
A kiedy skończysz życie już,
Pan Jezus weźmie w niebo cię,
gdzie chwałą będziesz cieszył się,
więc w Panu całą ufność złóż.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
97

Gdy smutek dręczy duszę twą

1
Gdy smutek dręczy duszę twą,
przed Panem stań na kilka chwil.
W modlitwach kornie głowę schyl,
a łatwiej zniesiesz chwilę złą.
2
Pan Jezus ci pociechę da
i ześle błogi spokój ci,
bo w Nim głęboka miłość tkwi,
On dla nas wszystkich dobroć ma.
3
Omijaj więc z daleka świat
i wszystko, co masz, Panu daj.
Jednego tylko Pana znaj,
a Jezus będzie ci jak brat.
4
A kiedy skończysz życie już,
Pan Jezus weźmie w niebo cię,
gdzie chwałą będziesz cieszył się,
więc w Panu całą ufność złóż.
Koniec