Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 94

O Jezu, Słońce naszych dni

1
O Jezu, Słońce naszych dni, obecny jesteś pośród nas.
Niech chwała Twoja wiecznie brzmi po wszystkie dni, po wszystek czas.
Tyś przyszedł, aby zbawić świat, dokonać wzniosły Boski plan
i rządzić będziesz tysiąc lat, by dźwignąć z grzechu ludzki stan.
2
O Zbawco! Sercem moim rządź i wierze mojej dodaj sił.
Ucieczką moją zawsze bądź, bym zawsze Tobie wierny był.
Tam dążę, gdzie Twój wskaże ślad, z wdzięcznością ścierpię trud i znój.
Jam z Tobą zawsze cierpieć rad, o, miłościwy Zbawco mój.
3
Miłością swoją otocz mnie i prowadź do Ojcowskich nóg;
a gdy już śmierć przybliży się, racz przyjąć mnie w niebiański próg.
Tam wreszcie ujrzę Twoją twarz, osiągnę z Tobą Boski stan.
Koronę mi żywota dasz, boś Ty miłości pełen Pan.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
94

O Jezu, Słońce naszych dni

1
O Jezu, Słońce naszych dni, obecny jesteś pośród nas.
Niech chwała Twoja wiecznie brzmi po wszystkie dni, po wszystek czas.
Tyś przyszedł, aby zbawić świat, dokonać wzniosły Boski plan
i rządzić będziesz tysiąc lat, by dźwignąć z grzechu ludzki stan.
2
O Zbawco! Sercem moim rządź i wierze mojej dodaj sił.
Ucieczką moją zawsze bądź, bym zawsze Tobie wierny był.
Tam dążę, gdzie Twój wskaże ślad, z wdzięcznością ścierpię trud i znój.
Jam z Tobą zawsze cierpieć rad, o, miłościwy Zbawco mój.
3
Miłością swoją otocz mnie i prowadź do Ojcowskich nóg;
a gdy już śmierć przybliży się, racz przyjąć mnie w niebiański próg.
Tam wreszcie ujrzę Twoją twarz, osiągnę z Tobą Boski stan.
Koronę mi żywota dasz, boś Ty miłości pełen Pan.
Koniec