Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 92

Nadziejo wiary, Zbawco nasz

1
Nadziejo wiary, Zbawco nasz!
Tyś dla nas życia zdrój.
Ty nam koronę w niebie dasz,
Najświętszy Panie mój!
2
Przed Tobą chylę kornie skroń
i czekam łaski Twej.
Niech broni mnie Twa święta dłoń,
gdy zwątpię w chwili złej.
3
Tyś nam obiecał wspólny dział
u Ojca z Tobą wraz,
że przyjmiesz nas do swoich chwał,
gdy przyjdzie błogi czas.
4
Dziś czas ten błogi przyszedł już,
na ziemski spłynął kraj
i wśród słonecznych jasnych zórz
Królestwa wschodzi raj.
5
Więc kiedy bliska chwila ta,
gdy lud swój weźmiesz stąd,
niech na nas spłynie łaska Twa,
na sługi Twe miej wzgląd.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
92

Nadziejo wiary, Zbawco nasz

1
Nadziejo wiary, Zbawco nasz!
Tyś dla nas życia zdrój.
Ty nam koronę w niebie dasz,
Najświętszy Panie mój!
2
Przed Tobą chylę kornie skroń
i czekam łaski Twej.
Niech broni mnie Twa święta dłoń,
gdy zwątpię w chwili złej.
3
Tyś nam obiecał wspólny dział
u Ojca z Tobą wraz,
że przyjmiesz nas do swoich chwał,
gdy przyjdzie błogi czas.
4
Dziś czas ten błogi przyszedł już,
na ziemski spłynął kraj
i wśród słonecznych jasnych zórz
Królestwa wschodzi raj.
5
Więc kiedy bliska chwila ta,
gdy lud swój weźmiesz stąd,
niech na nas spłynie łaska Twa,
na sługi Twe miej wzgląd.
Koniec