Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 89

Przez świętą krew

1
Przez świętą krew i przez swój krzyż
do Ojca, Ty nas, Zbawco, zbliż.
W opiece swojej zawsze miej
i ducha łaski na nas zlej.
2
Niech Prawda Twoja świeci nam,
niech wiedzie nas do nieba bram.
W wędrówce przewodnikiem bądź
i naszą wolą zawsze rządź.
3
My dążym wiernie w ślad Twych stóp,
cierpliwie, wiernie, aż po grób.
I wierzym, że nas zbawi krew,
że nas oszczędzi Boży gniew.
4
I jeszcze tylko kilka lat,
a wnet opuścim ziemski świat.
Koronę nam żywota dasz,
pozwolisz ujrzeć Twoją twarz.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
89

Przez świętą krew

1
Przez świętą krew i przez swój krzyż
do Ojca, Ty nas, Zbawco, zbliż.
W opiece swojej zawsze miej
i ducha łaski na nas zlej.
2
Niech Prawda Twoja świeci nam,
niech wiedzie nas do nieba bram.
W wędrówce przewodnikiem bądź
i naszą wolą zawsze rządź.
3
My dążym wiernie w ślad Twych stóp,
cierpliwie, wiernie, aż po grób.
I wierzym, że nas zbawi krew,
że nas oszczędzi Boży gniew.
4
I jeszcze tylko kilka lat,
a wnet opuścim ziemski świat.
Koronę nam żywota dasz,
pozwolisz ujrzeć Twoją twarz.
Koniec