Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 87

Kto za swój cel jedyny ma

1
Kto za swój cel jedyny ma,
by Panu służyć z wszystkich sił,
Pan mu opiekę swoją da,
pozwoli, aby silnym był.
Refren
Pan swoich świętych wiedzie sam,
miłości Jego wielka toń,
i w każdej chwili śpieszy nam
z pomocą Jego święta dłoń.
2
Więc chociaż przyjdą chwile złe,
z pokusą gdy się toczy bój,
Pan naszą wiarę stwierdzić chce
i wypróbować Kościół swój.
3
Dlatego trzeba wiernie trwać
i wierzyć, że w najgorszy czas
Pan nie omieszka sił nam dać,
opieką swoją wesprzeć nas.
4
A gdy nadejdzie życia zgon,
zwycięskich świętych przyjmie Pan,
wprowadzi do niebiańskich stron
i da w nagrodę Boski stan.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
87

Kto za swój cel jedyny ma

1
Kto za swój cel jedyny ma,
by Panu służyć z wszystkich sił,
Pan mu opiekę swoją da,
pozwoli, aby silnym był.
Refren
Pan swoich świętych wiedzie sam,
miłości Jego wielka toń,
i w każdej chwili śpieszy nam
z pomocą Jego święta dłoń.
2
Więc chociaż przyjdą chwile złe,
z pokusą gdy się toczy bój,
Pan naszą wiarę stwierdzić chce
i wypróbować Kościół swój.
3
Dlatego trzeba wiernie trwać
i wierzyć, że w najgorszy czas
Pan nie omieszka sił nam dać,
opieką swoją wesprzeć nas.
4
A gdy nadejdzie życia zgon,
zwycięskich świętych przyjmie Pan,
wprowadzi do niebiańskich stron
i da w nagrodę Boski stan.
Koniec