Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 59

Przez Ciebie żywot mam

1
Przez Ciebie żywot mam,
przez Ciebie Ojca znam.
Ach, dzięki Ci!
Tyś za nas dał swą krew,
Tyś zgasił Boski gniew,
zacząłeś Prawdy siew
posiewem krwi.
2
Dziś w Tobie cały świat
nadziei widzi kwiat,
zbawienie swe.
Radością serce drga,
bo wkrótce władza Twa,
nad ziemią rządzić ma
Królestwo Twe.
3
I wkrótce, Zbawco, dasz,
że ujrzym Twoją twarz
w jasności cnej.
I skończy się nasz znój,
zwycięsko przejdziem bój
i przyjmiesz Kościół Twój
do chwały swej.
4
Koronę dla Twych sług
udzieli Ojciec Bóg
i przyjmie sam,
bo już Twój świta dzień,
już pierzcha nocy cień
i wśród anielskich pień
królujesz nam.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
59

Przez Ciebie żywot mam

1
Przez Ciebie żywot mam,
przez Ciebie Ojca znam.
Ach, dzięki Ci!
Tyś za nas dał swą krew,
Tyś zgasił Boski gniew,
zacząłeś Prawdy siew
posiewem krwi.
2
Dziś w Tobie cały świat
nadziei widzi kwiat,
zbawienie swe.
Radością serce drga,
bo wkrótce władza Twa,
nad ziemią rządzić ma
Królestwo Twe.
3
I wkrótce, Zbawco, dasz,
że ujrzym Twoją twarz
w jasności cnej.
I skończy się nasz znój,
zwycięsko przejdziem bój
i przyjmiesz Kościół Twój
do chwały swej.
4
Koronę dla Twych sług
udzieli Ojciec Bóg
i przyjmie sam,
bo już Twój świta dzień,
już pierzcha nocy cień
i wśród anielskich pień
królujesz nam.
Koniec