Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 57

Nadzieję w sercu miej

1
Nadzieję w sercu miej
i w wierze mocno trwaj,
zwyciężysz w każdej chwili złej,
niebiański ujrzysz raj.
2
Niech miłość w sercu twym
roztacza jasny krąg
i kieruj się w dążeniu swym
nauką Świętych Ksiąg.
3
Gdy przyjdzie chwila prób
i ciężko cierpieć ci,
modlitwę ślij do Pańskich stóp,
bo tam nadzieja tkwi.
4
Nie podnoś żadnych skarg,
gdy Pan ci ześle ból,
bo modły tylko kornych warg
wysłucha Zbawca Król.
5
Do światła zawsze dąż,
niech cię nie straszy noc.
Pamiętaj tylko o tym wciąż,
że wielka Pańska moc.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
57

Nadzieję w sercu miej

1
Nadzieję w sercu miej
i w wierze mocno trwaj,
zwyciężysz w każdej chwili złej,
niebiański ujrzysz raj.
2
Niech miłość w sercu twym
roztacza jasny krąg
i kieruj się w dążeniu swym
nauką Świętych Ksiąg.
3
Gdy przyjdzie chwila prób
i ciężko cierpieć ci,
modlitwę ślij do Pańskich stóp,
bo tam nadzieja tkwi.
4
Nie podnoś żadnych skarg,
gdy Pan ci ześle ból,
bo modły tylko kornych warg
wysłucha Zbawca Król.
5
Do światła zawsze dąż,
niech cię nie straszy noc.
Pamiętaj tylko o tym wciąż,
że wielka Pańska moc.
Koniec