Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 51

Niech się dzieje wola Twoja

1
Niech się dzieje wola Twoja,
Przenajświętszy Ojcze nasz!
Wiary naszej Tyś ostoja!
Ty nam odkupienie dasz.
2
Tyś nas przyjął za swe dzieci
przez Chrystusa śmierć i krew.
Niech więc dzisiaj w niebo leci
przed Twój tron nasz wdzięczny śpiew.
3
Oddajemy nasze życie
na ofiarę u Twych stóp.
I pragniemy należycie
służyć Tobie aż po grób.
4
Niech nas karmią Twoje Słowa,
niech kierują każdy czyn.
Niech nas w swej opiece chowa
nasz Zbawiciel, a Twój Syn.
5
A gdy przyjdzie chwila zgonu,
gdy już przyjdzie słuszny czas,
staniem u stóp Twego tronu,
gdzie nagrodzisz, Ojcze, nas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
51

Niech się dzieje wola Twoja

1
Niech się dzieje wola Twoja,
Przenajświętszy Ojcze nasz!
Wiary naszej Tyś ostoja!
Ty nam odkupienie dasz.
2
Tyś nas przyjął za swe dzieci
przez Chrystusa śmierć i krew.
Niech więc dzisiaj w niebo leci
przed Twój tron nasz wdzięczny śpiew.
3
Oddajemy nasze życie
na ofiarę u Twych stóp.
I pragniemy należycie
służyć Tobie aż po grób.
4
Niech nas karmią Twoje Słowa,
niech kierują każdy czyn.
Niech nas w swej opiece chowa
nasz Zbawiciel, a Twój Syn.
5
A gdy przyjdzie chwila zgonu,
gdy już przyjdzie słuszny czas,
staniem u stóp Twego tronu,
gdzie nagrodzisz, Ojcze, nas.
Koniec