Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 49

Z Bożego Słowa Prawdy zdrój

1
Z Bożego Słowa Prawdy zdrój
na ziemski spływa krąg,
więc dzięki Ci, o Ojcze mój,
za dar Twych Świętych Ksiąg.
2
A Słowa Twego czystą treść
objaśnił Zbawca nasz
i kazał głosić światu wieść,
że nam Królestwo dasz.
3
Dziś Prawda Twa jasnością lśni,
rozprasza nocy cień.
Ach, dzięki, Ojcze, chwała Ci!
Już zbliża się Twój dzień.
4
Już obietnica spełnia się,
przeminie śmierć i ból.
Nadzieją cała ludzkość tchnie,
bo już na ziemi Król.
5
A gdy zabłyśnie słońca blask,
Królestwa przyjdzie czas,
Król nam udzieli tysiąc łask
i w niebo weźmie nas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
49

Z Bożego Słowa Prawdy zdrój

1
Z Bożego Słowa Prawdy zdrój
na ziemski spływa krąg,
więc dzięki Ci, o Ojcze mój,
za dar Twych Świętych Ksiąg.
2
A Słowa Twego czystą treść
objaśnił Zbawca nasz
i kazał głosić światu wieść,
że nam Królestwo dasz.
3
Dziś Prawda Twa jasnością lśni,
rozprasza nocy cień.
Ach, dzięki, Ojcze, chwała Ci!
Już zbliża się Twój dzień.
4
Już obietnica spełnia się,
przeminie śmierć i ból.
Nadzieją cała ludzkość tchnie,
bo już na ziemi Król.
5
A gdy zabłyśnie słońca blask,
Królestwa przyjdzie czas,
Król nam udzieli tysiąc łask
i w niebo weźmie nas.
Koniec