Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 482

Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg

1
Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!
Głoście narody moc swego Pana!
Chwal Go morze szumem swoich wód
i ty, ziemio, powtórz swe Amen!
Możny i dobry, potężny, silny,
wielki jest Bóg nasz, Pan ziemi tej!
Refren
Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!
I ty, ziemio, powtórz swe Amen!
2
Głoście, ludy, Jego wielkość wciąż!
Jemu śpiewajcie i uwielbiajcie!
Świat ten cały dziełem Jego rąk.
Jemu cześć i pokłon oddajcie!
Niechaj anioły wielbią Jego też,
niech mu śpiewają pochwalny psalm!
3
Wielki, Święty, Wieczny jest nasz Pan!
On niezrównany, niepokonany!
On Zwycięzcą, On jest Królem nam!
W sile swej On niezwyciężony!
Służmy Mu wiernie przez całe życie,
bo On jest wielki, dobry nasz Bóg!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
482

Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg

1
Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!
Głoście narody moc swego Pana!
Chwal Go morze szumem swoich wód
i ty, ziemio, powtórz swe Amen!
Możny i dobry, potężny, silny,
wielki jest Bóg nasz, Pan ziemi tej!
Refren
Święty, Święty, Święty jest nasz Bóg!
I ty, ziemio, powtórz swe Amen!
2
Głoście, ludy, Jego wielkość wciąż!
Jemu śpiewajcie i uwielbiajcie!
Świat ten cały dziełem Jego rąk.
Jemu cześć i pokłon oddajcie!
Niechaj anioły wielbią Jego też,
niech mu śpiewają pochwalny psalm!
3
Wielki, Święty, Wieczny jest nasz Pan!
On niezrównany, niepokonany!
On Zwycięzcą, On jest Królem nam!
W sile swej On niezwyciężony!
Służmy Mu wiernie przez całe życie,
bo On jest wielki, dobry nasz Bóg!
Koniec