Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 48

Daleki dla mnie dzisiaj świat

1
Daleki dla mnie dzisiaj świat,
samotny idę w nieba wyż
i tylko taki jest mi brat,
kto wierzy ze mną w Pański krzyż.
2
Wytrwale dążę w Pański ślad,
cierpliwie znosząc trud i znój,
i zawsze cierpieć jestem rad,
gdyż tak przykazał Zbawca mój.
3
A gdy przychodzą chwile złe,
gdy mnie pognębić pragnie wróg,
modlitwą krzepię serce swe
i zawsze mnie pociesza Bóg.
4
Lecz już niedługa droga ma,
wędrówce kres położy zgon,
a Pan nagrodę w niebie da
i przyjmie na swój Boski tron.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
48

Daleki dla mnie dzisiaj świat

1
Daleki dla mnie dzisiaj świat,
samotny idę w nieba wyż
i tylko taki jest mi brat,
kto wierzy ze mną w Pański krzyż.
2
Wytrwale dążę w Pański ślad,
cierpliwie znosząc trud i znój,
i zawsze cierpieć jestem rad,
gdyż tak przykazał Zbawca mój.
3
A gdy przychodzą chwile złe,
gdy mnie pognębić pragnie wróg,
modlitwą krzepię serce swe
i zawsze mnie pociesza Bóg.
4
Lecz już niedługa droga ma,
wędrówce kres położy zgon,
a Pan nagrodę w niebie da
i przyjmie na swój Boski tron.
Koniec