Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 478

Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi

1
Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi!
W niej dla ludzkości jest pociechy zdrój.
Światła jej żadna burza już nie zaćmi,
odkąd Pan Jezus odniósł tryumf swój.
Refren
Prawda o Biblii niech szeroko płynie,
niechaj obejmie cały świata krąg!
Ona prowadzi do zbawienia wiernie,
niech więc do wszystkich ludów dotrze rąk!
2
Wołaj o Biblię, gdy cię smutek trwoży,
gdy cię świadomość gnębi twoich win.
W niej obietnicę daje ci Syn Boży,
iż pokój, radość znajdziesz tylko w Nim.
3
Sięgnij po Biblię, w niej zbawienie twoje,
z niej czyste światło objawienia lśni,
w niej zamknął Chrystus obietnice swoje,
z jej kart aż dotąd wciąż głos Jego brzmi.
4
Weź więc swą Biblię na drogę żywota,
niech nas prowadzi w tym padole łez,
byśmy wkroczyli jak zwycięska rota
tam, gdzie wędrówki jest zbawionych kres.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
478

Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi

1
Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi!
W niej dla ludzkości jest pociechy zdrój.
Światła jej żadna burza już nie zaćmi,
odkąd Pan Jezus odniósł tryumf swój.
Refren
Prawda o Biblii niech szeroko płynie,
niechaj obejmie cały świata krąg!
Ona prowadzi do zbawienia wiernie,
niech więc do wszystkich ludów dotrze rąk!
2
Wołaj o Biblię, gdy cię smutek trwoży,
gdy cię świadomość gnębi twoich win.
W niej obietnicę daje ci Syn Boży,
iż pokój, radość znajdziesz tylko w Nim.
3
Sięgnij po Biblię, w niej zbawienie twoje,
z niej czyste światło objawienia lśni,
w niej zamknął Chrystus obietnice swoje,
z jej kart aż dotąd wciąż głos Jego brzmi.
4
Weź więc swą Biblię na drogę żywota,
niech nas prowadzi w tym padole łez,
byśmy wkroczyli jak zwycięska rota
tam, gdzie wędrówki jest zbawionych kres.
Koniec