Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 470

Zbawiciel w Kanie Galilejskiej

1
Zbawiciel w Kanie Galilejskiej
na święto ślubu przyszedł sam
i pierwszy raz na ziemi judzkiej
okazał swoją chwałę tam.
Refren
O, Panie nasz, pobłogosław nas
i okaż dziś chwałę swą!
O, Panie nasz, pobłogosław nas
i z nami parę tę!
2
Błogosław życie młodych, Panie,
bądź gościem ich po wszystek czas!
Niech im się złego nic nie stanie!
Błogosław młodych, z nimi nas!
3
Niech kwieciem ścielą się ich drogi,
Ty sercom ich daj pokój swój!
Ty, Boże, stwórz im żywot błogi,
po wszystkie dni Ty przy nich stój!
4
Bez światła Twego, Panie Boże,
radości nie ma w świecie złym,
gdyż świat ten nic nam dać nie może,
Tyś tylko szczęściem w życiu tym.
5
O, Jezu, Królu łask i Panie,
Ty prowadź nas i nami rządź!
Przez całe życie nasze stale
Pasterzem naszym dobrym bądź!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
470

Zbawiciel w Kanie Galilejskiej

1
Zbawiciel w Kanie Galilejskiej
na święto ślubu przyszedł sam
i pierwszy raz na ziemi judzkiej
okazał swoją chwałę tam.
Refren
O, Panie nasz, pobłogosław nas
i okaż dziś chwałę swą!
O, Panie nasz, pobłogosław nas
i z nami parę tę!
2
Błogosław życie młodych, Panie,
bądź gościem ich po wszystek czas!
Niech im się złego nic nie stanie!
Błogosław młodych, z nimi nas!
3
Niech kwieciem ścielą się ich drogi,
Ty sercom ich daj pokój swój!
Ty, Boże, stwórz im żywot błogi,
po wszystkie dni Ty przy nich stój!
4
Bez światła Twego, Panie Boże,
radości nie ma w świecie złym,
gdyż świat ten nic nam dać nie może,
Tyś tylko szczęściem w życiu tym.
5
O, Jezu, Królu łask i Panie,
Ty prowadź nas i nami rządź!
Przez całe życie nasze stale
Pasterzem naszym dobrym bądź!
Koniec