Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 466

Piękne dni życia naszego

1
Piękne dni życia naszego,
siły młodości, wiosenny czas
my poświęcimy dla Zbawcy,
młodość swą dajmy Mu wraz!
Cóż może być piękniejszego,
jak w służbie dla Pana trwać?
On celem życia naszego,
serca swe chciejmy Mu dać!
2
Słyszysz, jak Chrystus nas wzywa?
Służmy Mu wiernie więc wszyscy wraz!
Dłużej nam zwlekać nie wolno,
krótko wszak łaski trwa czas.
Sztandar z imieniem Chrystusa
wznieśmy odważnie więc wzwyż!
Idźmy śladami Jezusa,
patrząc na Zbawcy ten krzyż!
3
Śmiało z imieniem Chrystusa,
bracia, pójdziemy z nieprawdą w bój.
W grzechach tysiące dusz ginie,
nieśmy pociechy im zdrój!
Chociaż nas tu nie przyjmują,
śmiercią niech grożą też nam,
z pieśnią radosną na ustach
złamiem złą moc piekieł bram!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
466

Piękne dni życia naszego

1
Piękne dni życia naszego,
siły młodości, wiosenny czas
my poświęcimy dla Zbawcy,
młodość swą dajmy Mu wraz!
Cóż może być piękniejszego,
jak w służbie dla Pana trwać?
On celem życia naszego,
serca swe chciejmy Mu dać!
2
Słyszysz, jak Chrystus nas wzywa?
Służmy Mu wiernie więc wszyscy wraz!
Dłużej nam zwlekać nie wolno,
krótko wszak łaski trwa czas.
Sztandar z imieniem Chrystusa
wznieśmy odważnie więc wzwyż!
Idźmy śladami Jezusa,
patrząc na Zbawcy ten krzyż!
3
Śmiało z imieniem Chrystusa,
bracia, pójdziemy z nieprawdą w bój.
W grzechach tysiące dusz ginie,
nieśmy pociechy im zdrój!
Chociaż nas tu nie przyjmują,
śmiercią niech grożą też nam,
z pieśnią radosną na ustach
złamiem złą moc piekieł bram!
Koniec