Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 46

Sprawiedliwości przyjdzie czas

1
Sprawiedliwości przyjdzie czas,
słoneczny błyśnie dzień,
a wówczas wzniesiem wszyscy wraz
hymn wśród anielskich pień.
2
Oblubieńcowi wzniesiem śpiew,
radosny zabrzmi ton,
bo przez Baranka drogą krew
Bóg da nam chwały tron.
3
Dziś świta nam nad ziemią blask,
co zdrowie niesie nam,
nadchodzi czas Królewskich łask,
panuje Chrystus sam.
4
Nastaną wnet pokoju dni,
świat pozna własny błąd,
uwierzy Chrystusowej krwi,
Chrystusa uzna rząd.
5
Szczęśliwy będzie ziemski kraj,
uleci śmierć i ból,
nastanie znów na ziemi raj,
panować będzie Król.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
46

Sprawiedliwości przyjdzie czas

1
Sprawiedliwości przyjdzie czas,
słoneczny błyśnie dzień,
a wówczas wzniesiem wszyscy wraz
hymn wśród anielskich pień.
2
Oblubieńcowi wzniesiem śpiew,
radosny zabrzmi ton,
bo przez Baranka drogą krew
Bóg da nam chwały tron.
3
Dziś świta nam nad ziemią blask,
co zdrowie niesie nam,
nadchodzi czas Królewskich łask,
panuje Chrystus sam.
4
Nastaną wnet pokoju dni,
świat pozna własny błąd,
uwierzy Chrystusowej krwi,
Chrystusa uzna rząd.
5
Szczęśliwy będzie ziemski kraj,
uleci śmierć i ból,
nastanie znów na ziemi raj,
panować będzie Król.
Koniec