Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 431

Niechaj piękność Jezusa

1
Niechaj piękność Jezusa się we mnie lśni,
Jego odblaskiem niech będą moje dni!
O, niech Duch mocą swą zawsze kieruje mną!
O, niech życie Jezusa się we mnie lśni!
2
Niechaj radość i pokój panuje tam,
gdzie Ty, o Jezu, przebywać będziesz sam!
O, niech moc Boża Twa w naszym życiu wciąż trwa!
O, niech radość i pokój panuje tam!
3
Prowadź nas, Jezu, do nieba Twego bram,
gdzie znajdziemy się wszyscy na pewno tam!
O, daj nam rękę Twą i wiedź nas drogą swą
do nieba Twego, gdzie na nas czekasz sam!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
431

Niechaj piękność Jezusa

1
Niechaj piękność Jezusa się we mnie lśni,
Jego odblaskiem niech będą moje dni!
O, niech Duch mocą swą zawsze kieruje mną!
O, niech życie Jezusa się we mnie lśni!
2
Niechaj radość i pokój panuje tam,
gdzie Ty, o Jezu, przebywać będziesz sam!
O, niech moc Boża Twa w naszym życiu wciąż trwa!
O, niech radość i pokój panuje tam!
3
Prowadź nas, Jezu, do nieba Twego bram,
gdzie znajdziemy się wszyscy na pewno tam!
O, daj nam rękę Twą i wiedź nas drogą swą
do nieba Twego, gdzie na nas czekasz sam!
Koniec