Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 429

O, Jezu, zostań z nami

1
O, Jezu, zostań z nami,
bo już nadchodzi zmrok.
Nad Twymi niech sługami
Twój święty czuwa wzrok.
2
Ach, zostań, bo pragnienie
zbawienia znika znów.
Wzbudź je w nas przez promienie
światłości Twoich Słów.
3
Bądź przy nas, bo ustaje
Twej wiary święty żar.
Niech duch Twój nie przestaje
ten utrzymywać dar.
4
Już światło prawdziwego
Kościoła gasnąć chce.
Niech moc nam Słowa Twego
utrzymać raczy je.
5
O Panie, zostań z nami,
a w niepokoje te
pod swymi skryj skrzydłami
strwożone dzieci Twe.
6
Bezpiecznie nam być, Panie,
pod świętą władzą Twą,
bo nie jesteśmy w stanie
podołać siłą swą.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
429

O, Jezu, zostań z nami

1
O, Jezu, zostań z nami,
bo już nadchodzi zmrok.
Nad Twymi niech sługami
Twój święty czuwa wzrok.
2
Ach, zostań, bo pragnienie
zbawienia znika znów.
Wzbudź je w nas przez promienie
światłości Twoich Słów.
3
Bądź przy nas, bo ustaje
Twej wiary święty żar.
Niech duch Twój nie przestaje
ten utrzymywać dar.
4
Już światło prawdziwego
Kościoła gasnąć chce.
Niech moc nam Słowa Twego
utrzymać raczy je.
5
O Panie, zostań z nami,
a w niepokoje te
pod swymi skryj skrzydłami
strwożone dzieci Twe.
6
Bezpiecznie nam być, Panie,
pod świętą władzą Twą,
bo nie jesteśmy w stanie
podołać siłą swą.
Koniec