Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 420

Gdzie Ojczyzna moja?

1
Gdzie Ojczyzna moja, mój pokój i raj?
Gdzie życzeń spełnionych jest kraj?
Nie może przytułku pewnego dać świat,
bo pełno tu pokus i zdrad.
Refren
Ojczyzna ma to nieba kraj.
Tak, tam jest duszy mojej raj.
Na Twym łonie, Zbawco, pocieszysz mię sam.
Jak błogi pokój będzie tam!
2
Zapomnij ten świat, do nieba myśli ślij,
do twej ojczyzny serce wzbij.
Twej duszy ojczyzna tam, gdzie Boski tron,
Nowe Jeruzalem z tych stron.
3
Jak błogo w pokoju u Ojca tam być,
bez cierpień, bez troski z Nim żyć!
Dopomóż mi, Ojcze, bym się znalazł tam.
Bez Twej łaski nie mogę sam.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
420

Gdzie Ojczyzna moja?

1
Gdzie Ojczyzna moja, mój pokój i raj?
Gdzie życzeń spełnionych jest kraj?
Nie może przytułku pewnego dać świat,
bo pełno tu pokus i zdrad.
Refren
Ojczyzna ma to nieba kraj.
Tak, tam jest duszy mojej raj.
Na Twym łonie, Zbawco, pocieszysz mię sam.
Jak błogi pokój będzie tam!
2
Zapomnij ten świat, do nieba myśli ślij,
do twej ojczyzny serce wzbij.
Twej duszy ojczyzna tam, gdzie Boski tron,
Nowe Jeruzalem z tych stron.
3
Jak błogo w pokoju u Ojca tam być,
bez cierpień, bez troski z Nim żyć!
Dopomóż mi, Ojcze, bym się znalazł tam.
Bez Twej łaski nie mogę sam.
Koniec