Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 38

Obecny już jest Pan

1
Obecny już jest Pan, swój tron zajmuje.
Cieszy się każdy brat, bo świta brzask.
Nadzieję lepszych dni brzask ten zwiastuje.
W niebiańskiej chwale lśni Król pełen łask.
2
Wnet minie ciężki trud i zła godzina,
Pan weźmie wierny lud do chwały swej;
a kto usłyszy głos Bożego Syna,
ten zyska lepszy los od chwili tej.
3
Już przyszła chwila ta, Pan na sąd woła.
Wnet nam nagrodę da i przyjmie nas.
Na swój posadzi tron członków Kościoła,
i rządzić będzie On po wieczny czas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
38

Obecny już jest Pan

1
Obecny już jest Pan, swój tron zajmuje.
Cieszy się każdy brat, bo świta brzask.
Nadzieję lepszych dni brzask ten zwiastuje.
W niebiańskiej chwale lśni Król pełen łask.
2
Wnet minie ciężki trud i zła godzina,
Pan weźmie wierny lud do chwały swej;
a kto usłyszy głos Bożego Syna,
ten zyska lepszy los od chwili tej.
3
Już przyszła chwila ta, Pan na sąd woła.
Wnet nam nagrodę da i przyjmie nas.
Na swój posadzi tron członków Kościoła,
i rządzić będzie On po wieczny czas.
Koniec