Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 378

Przyjaciel mój jest Chrystus

1
Przyjaciel mój jest Chrystus Pan,
o, jak On miłym mi!
On duszę moją leczy z ran,
obcuje ze swymi.
Refren
Pochwalon bądź Ty, Jezu, sam,
żeś się stał Zbawcą drogim nam.
Ciebie wysławiam z radością,
żem Twą kupioną własnością.
Ciebie wysławiam z radością,
żem się stał Twoją własnością.
2
Jezus jest dobry Pasterz mój,
On mię zna, o mnie dba.
Cieszy, gdy trapi ciężki znój,
wspiera, gdy siła mdła.
3
Mój Jezus jest najlepszy Pan,
pociecha w smutku mym.
On mię ratuje w trwodze sam
mocnym ramieniem swym.
4
Mój Jezus jest godłem moim,
z Nim nikt nie zrówna się.
Jakże mi bywa miło z Nim,
On w niebo wiedzie mnie.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
378

Przyjaciel mój jest Chrystus

1
Przyjaciel mój jest Chrystus Pan,
o, jak On miłym mi!
On duszę moją leczy z ran,
obcuje ze swymi.
Refren
Pochwalon bądź Ty, Jezu, sam,
żeś się stał Zbawcą drogim nam.
Ciebie wysławiam z radością,
żem Twą kupioną własnością.
Ciebie wysławiam z radością,
żem się stał Twoją własnością.
2
Jezus jest dobry Pasterz mój,
On mię zna, o mnie dba.
Cieszy, gdy trapi ciężki znój,
wspiera, gdy siła mdła.
3
Mój Jezus jest najlepszy Pan,
pociecha w smutku mym.
On mię ratuje w trwodze sam
mocnym ramieniem swym.
4
Mój Jezus jest godłem moim,
z Nim nikt nie zrówna się.
Jakże mi bywa miło z Nim,
On w niebo wiedzie mnie.
Koniec