Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 367

Daj nam, Panie, wytrwać pośród burz

1
Daj nam, Panie, wytrwać pośród burz,
potem przed swym złotym Tronem,
przed rycerstwem niezwalczonym,
wieniec chwały nam na skronie włóż.
Refren
Trzymaj się, trzymaj się,
bracie, siostro, dzielnie trzymaj się!
Trzymaj się, trzymaj się!
Pan koronę wiecznej chwały śle.
2
Wąska wiedzie ścieżka w niebios próg,
szczęśliwy, kto z niej nie zboczy,
kto się grzechem znów nie zbroczy,
kto nie padnie pod brzemieniem prób.
3
Wszystką trwogę, bojaźń świata zmóż,
bojaźliwe bowiem ramię
śmierci mocy nie przełamie.
Pan trwożliwych nie uwieńczy dusz.
4
Spójrz na ten wspaniały niebios sklep.
Ojciec mieszka tam łaskawy,
On pomoże ci do sławy,
zmęczonemu poda życia chleb.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
367

Daj nam, Panie, wytrwać pośród burz

1
Daj nam, Panie, wytrwać pośród burz,
potem przed swym złotym Tronem,
przed rycerstwem niezwalczonym,
wieniec chwały nam na skronie włóż.
Refren
Trzymaj się, trzymaj się,
bracie, siostro, dzielnie trzymaj się!
Trzymaj się, trzymaj się!
Pan koronę wiecznej chwały śle.
2
Wąska wiedzie ścieżka w niebios próg,
szczęśliwy, kto z niej nie zboczy,
kto się grzechem znów nie zbroczy,
kto nie padnie pod brzemieniem prób.
3
Wszystką trwogę, bojaźń świata zmóż,
bojaźliwe bowiem ramię
śmierci mocy nie przełamie.
Pan trwożliwych nie uwieńczy dusz.
4
Spójrz na ten wspaniały niebios sklep.
Ojciec mieszka tam łaskawy,
On pomoże ci do sławy,
zmęczonemu poda życia chleb.
Koniec