Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 36

Śpiewajmy dzisiaj Panu cześć

1
Śpiewajmy dzisiaj Panu cześć,
bo Pan nasz zbawił świat,
i wszystkim ludziom głośmy wieść,
nadzieję lepszych lat.
Refren
Pan dał nam zbawienie
zasługą swojej krwi.
Dziś wszystko stworzenie
zawdzięcza przyszłość Ci!
2
W miłości nieprzebranej swej
Pan zbawił wszystkich nas.
Obronił nas od śmierci złej,
Królestwa zsyła czas.
3
Dziś zstąpił już na ziemski łan,
by ludziom szczęście dał.
Ach, jakże dobrym jest nasz Pan!
Chce dać nam wieczność chwał.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
36

Śpiewajmy dzisiaj Panu cześć

1
Śpiewajmy dzisiaj Panu cześć,
bo Pan nasz zbawił świat,
i wszystkim ludziom głośmy wieść,
nadzieję lepszych lat.
Refren
Pan dał nam zbawienie
zasługą swojej krwi.
Dziś wszystko stworzenie
zawdzięcza przyszłość Ci!
2
W miłości nieprzebranej swej
Pan zbawił wszystkich nas.
Obronił nas od śmierci złej,
Królestwa zsyła czas.
3
Dziś zstąpił już na ziemski łan,
by ludziom szczęście dał.
Ach, jakże dobrym jest nasz Pan!
Chce dać nam wieczność chwał.
Koniec