Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 357

Czyś słyszał, że Kościół jest żywy

1
Czyś słyszał, że Kościół jest żywy,
gdzie Chrystus Kapłanem jest sam,
gdzie radość i pokój prawdziwy
z miłości udziela Bóg nam.
Refren
O, pójdź do Kościoła żywego,
podążaj przez wiarę i żyj!
Do Boga z sumienia czystego
w tym domu modlitwy twe ślij.
2
Czy znany ci Kościół prawdziwy,
co z Ducha i Prawdy się stał,
gdzie każdy się czuje szczęśliwy,
że mu Bóg zbawienie wnet dał.
3
Czyś słyszał, że dom jest duchowy,
gdzie nie ma wyzysku ni czar,
gdzie darmo i w sposób cudowny
Bóg daje każdemu swój dar.
4
Czyś słyszał, że Kościół jest żywy,
że Miłość zasadą jest tam,
gdzie ludzie to bracia prawdziwi,
a Ojcem i Głową Bóg sam.
5
Gdy teraz mój Zbawca jest żywy,
On z śmierci mnie wyrwał i kar,
już wiem, czym jest Kościół prawdziwy,
gdy życia wiecznego mam dar.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
357

Czyś słyszał, że Kościół jest żywy

1
Czyś słyszał, że Kościół jest żywy,
gdzie Chrystus Kapłanem jest sam,
gdzie radość i pokój prawdziwy
z miłości udziela Bóg nam.
Refren
O, pójdź do Kościoła żywego,
podążaj przez wiarę i żyj!
Do Boga z sumienia czystego
w tym domu modlitwy twe ślij.
2
Czy znany ci Kościół prawdziwy,
co z Ducha i Prawdy się stał,
gdzie każdy się czuje szczęśliwy,
że mu Bóg zbawienie wnet dał.
3
Czyś słyszał, że dom jest duchowy,
gdzie nie ma wyzysku ni czar,
gdzie darmo i w sposób cudowny
Bóg daje każdemu swój dar.
4
Czyś słyszał, że Kościół jest żywy,
że Miłość zasadą jest tam,
gdzie ludzie to bracia prawdziwi,
a Ojcem i Głową Bóg sam.
5
Gdy teraz mój Zbawca jest żywy,
On z śmierci mnie wyrwał i kar,
już wiem, czym jest Kościół prawdziwy,
gdy życia wiecznego mam dar.
Koniec