Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 346

Ojcze Niebiański

1
Ojcze Niebiański, łaską Twoją wspomóż mnie.
Niech serce moje Twą miłością tchnie.
Uchybienia moje niech odpuści łaska Twa.
Wdzięcznością ku Tobie serce moje drga.
Refren
Łaskawy Ojcze,
racz wysłuchać prośby tej
i pobłogosławić
mnie w litości swej.
2
Udziel mi siły na godzinę ową złą,
me ziemskie serce napełń łaską Twą.
Niech mnie z drogi Twojej nie odwróci ziemska moc.
Promień Prawdy Twojej niech rozproszy noc.
3
O, drogi Ojcze, kiedy droga ściemnia się,
niech Twoja ręka prosto wiedzie mnie.
W każdej wątpliwości Słowo Twe wystarczy mi,
a obecność Twoja niech jak słońce lśni.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
346

Ojcze Niebiański

1
Ojcze Niebiański, łaską Twoją wspomóż mnie.
Niech serce moje Twą miłością tchnie.
Uchybienia moje niech odpuści łaska Twa.
Wdzięcznością ku Tobie serce moje drga.
Refren
Łaskawy Ojcze,
racz wysłuchać prośby tej
i pobłogosławić
mnie w litości swej.
2
Udziel mi siły na godzinę ową złą,
me ziemskie serce napełń łaską Twą.
Niech mnie z drogi Twojej nie odwróci ziemska moc.
Promień Prawdy Twojej niech rozproszy noc.
3
O, drogi Ojcze, kiedy droga ściemnia się,
niech Twoja ręka prosto wiedzie mnie.
W każdej wątpliwości Słowo Twe wystarczy mi,
a obecność Twoja niech jak słońce lśni.
Koniec