Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 338

Boże, Ojcze, któryś w niebie

1
Boże, Ojcze, któryś w niebie,
niech się święci imię Twe!
Dziś uciekam się do Ciebie,
Tobie składam śluby me.
Polegając w mej słabości
na tej łasce, jaką dasz,
ufam, że w Boskiej miłości
Chrystusową ujrzę twarz.
Refren
Panie, przyjmij moje śluby,
udziel mi opieki swej!
Aby wytrwać w czasie próby,
trzeba tylko mocy Twej!
2
Przez krew, co z Chrystusa boku
płynąc, odkupiła świat,
zwolń nas od śmierci wyroku,
pozwól dążyć w Mistrza ślad.
Na ołtarzu Twym składamy
wszystkie dobra ziemskich stron
i nadzieję w sercu mamy,
że ofiarę przyjmie On.
3
Odtąd żyjem dla Jezusa,
stajem, gdzie nas wiedzie zew,
i do Ojca przez Chrystusa
dążym, wierząc w Jego krew.
A kto w krew Jezusa wierzy,
ten żywota weźmie dań,
kiedy świata wiek przebieży,
Tysiąclecia błyśnie rań.
4
A choć w ciała skazitelne
Ojciec nową wolę wsiał,
wkrótce da nam nieśmiertelne,
tak jak Jezusowi dał.
Więc ślubujem dziś w pokorze,
że zniesiemy każdy trud,
tylko Ty nas przyjm, o Boże,
za swych synów, za swój lud!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
338

Boże, Ojcze, któryś w niebie

1
Boże, Ojcze, któryś w niebie,
niech się święci imię Twe!
Dziś uciekam się do Ciebie,
Tobie składam śluby me.
Polegając w mej słabości
na tej łasce, jaką dasz,
ufam, że w Boskiej miłości
Chrystusową ujrzę twarz.
Refren
Panie, przyjmij moje śluby,
udziel mi opieki swej!
Aby wytrwać w czasie próby,
trzeba tylko mocy Twej!
2
Przez krew, co z Chrystusa boku
płynąc, odkupiła świat,
zwolń nas od śmierci wyroku,
pozwól dążyć w Mistrza ślad.
Na ołtarzu Twym składamy
wszystkie dobra ziemskich stron
i nadzieję w sercu mamy,
że ofiarę przyjmie On.
3
Odtąd żyjem dla Jezusa,
stajem, gdzie nas wiedzie zew,
i do Ojca przez Chrystusa
dążym, wierząc w Jego krew.
A kto w krew Jezusa wierzy,
ten żywota weźmie dań,
kiedy świata wiek przebieży,
Tysiąclecia błyśnie rań.
4
A choć w ciała skazitelne
Ojciec nową wolę wsiał,
wkrótce da nam nieśmiertelne,
tak jak Jezusowi dał.
Więc ślubujem dziś w pokorze,
że zniesiemy każdy trud,
tylko Ty nas przyjm, o Boże,
za swych synów, za swój lud!
Koniec