Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 329

Gdzie dwóch lub trzech

1
Gdzie dwóch lub trzech w harmonii dusz
z imieniem Twym na ustach trwa,
tam obiecałeś stanąć już,
bo drogą Ci jest trzódka Twa.
2
Gdzie usta wznoszą pieśni chór,
by chwałę Twoją w niebo wznieść,
tam jest na pewno Pański zbór,
co łączy się na Twoją cześć.
3
A imię Twoje łączy brać,
utwierdza wiarę Bożych sług,
pozwala im w pokoju trwać,
choć srogie próby zsyła Bóg.
4
Z imienia tego płynie moc,
co doda sił, gdy przyjdzie zgon.
To imię światłem w ciemną noc,
wskazuje drogę przed Twój tron.
5
Więc gdzie się zbierze dwóch lub trzech
w imieniu Pana w każdy czas,
tam już przystępu nie ma grzech,
bo Chrystus jest w pośrodku nas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
329

Gdzie dwóch lub trzech

1
Gdzie dwóch lub trzech w harmonii dusz
z imieniem Twym na ustach trwa,
tam obiecałeś stanąć już,
bo drogą Ci jest trzódka Twa.
2
Gdzie usta wznoszą pieśni chór,
by chwałę Twoją w niebo wznieść,
tam jest na pewno Pański zbór,
co łączy się na Twoją cześć.
3
A imię Twoje łączy brać,
utwierdza wiarę Bożych sług,
pozwala im w pokoju trwać,
choć srogie próby zsyła Bóg.
4
Z imienia tego płynie moc,
co doda sił, gdy przyjdzie zgon.
To imię światłem w ciemną noc,
wskazuje drogę przed Twój tron.
5
Więc gdzie się zbierze dwóch lub trzech
w imieniu Pana w każdy czas,
tam już przystępu nie ma grzech,
bo Chrystus jest w pośrodku nas.
Koniec