Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 328

Kiedy burza życie łamie

1
Kiedy burza życie łamie,
gdy ciemności spływa noc,
proszę, aby Pańskie ramię
udzieliło mi swą moc.
Refren
Pan udzieli mi swej ręki
i ukróci serca męki,
ból ukróci, nie odrzuci,
bo Pan jest ucieczką mą.
2
Chociaż smutki Pan nam zsyła
i doświadczeń ciężki trud,
przez to wzrasta wiary siła,
w łasce wzrasta Pański lud.
3
Choć wróg siły swe wytęża,
aby nas wprowadzić w błąd,
wiara w Pańską krew zwycięża,
zwycięzcami wyjdziem stąd.
4
A więc idźmy w imię krzyża,
w nim ucieczka naszych dni,
bo już chwila się przybliża,
bo już siódma trąba brzmi.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
328

Kiedy burza życie łamie

1
Kiedy burza życie łamie,
gdy ciemności spływa noc,
proszę, aby Pańskie ramię
udzieliło mi swą moc.
Refren
Pan udzieli mi swej ręki
i ukróci serca męki,
ból ukróci, nie odrzuci,
bo Pan jest ucieczką mą.
2
Chociaż smutki Pan nam zsyła
i doświadczeń ciężki trud,
przez to wzrasta wiary siła,
w łasce wzrasta Pański lud.
3
Choć wróg siły swe wytęża,
aby nas wprowadzić w błąd,
wiara w Pańską krew zwycięża,
zwycięzcami wyjdziem stąd.
4
A więc idźmy w imię krzyża,
w nim ucieczka naszych dni,
bo już chwila się przybliża,
bo już siódma trąba brzmi.
Koniec