Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 326

Razem z Panem cierpieć chcę

1
Razem z Panem cierpieć chcę, razem z Panem znosić ból,
bo Pan tak nauczył mię, a Pan to miłości Król.
Razem z Panem będę stać, chcąc zwycięski stoczyć bój.
Z Panem będę wiecznie trwać, gdy mnie wezwie Zbawca mój.
2
Razem z Panem w każdy czas pragnę tu na ziemi być,
aby potem z Panem wraz wiecznie w niebie w chwale żyć;
a Pan nie opuści mnie, kiedy przyjdzie chwila zła,
bo On mego dobra chce i opiekę zawsze da.
3
Razem z Panem będę znów, gdy Królestwa przyjdą dni,
bo tak głosi Księga Słów, którą Pan wyjaśnił mi.
I już odtąd wiecznie tam razem z Panem będę trwać,
gdzie udzieli Zbawca sam niewymownych Boskich chwał.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
326

Razem z Panem cierpieć chcę

1
Razem z Panem cierpieć chcę, razem z Panem znosić ból,
bo Pan tak nauczył mię, a Pan to miłości Król.
Razem z Panem będę stać, chcąc zwycięski stoczyć bój.
Z Panem będę wiecznie trwać, gdy mnie wezwie Zbawca mój.
2
Razem z Panem w każdy czas pragnę tu na ziemi być,
aby potem z Panem wraz wiecznie w niebie w chwale żyć;
a Pan nie opuści mnie, kiedy przyjdzie chwila zła,
bo On mego dobra chce i opiekę zawsze da.
3
Razem z Panem będę znów, gdy Królestwa przyjdą dni,
bo tak głosi Księga Słów, którą Pan wyjaśnił mi.
I już odtąd wiecznie tam razem z Panem będę trwać,
gdzie udzieli Zbawca sam niewymownych Boskich chwał.
Koniec