Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 324

Czym się odpłacę za Twą krew?

1
Czym się odpłacę za Twą krew,
za łaski Twojej zdrój?
Racz przyjąć ten dziekczynny śpiew,
najdroższy Zbawco mój!
2
Bo cóż ja tu na ziemi mam?
Czym spłacę łaski Twe?
Już chyba Ci w ofierze dam
to ziemskie życie me.
3
I Twoim sługą pragnę być
do ostatniego tchu.
Pod Twoje skrzydła chcę się skryć
w wędrówce ziemskiej tu.
4
I śpiewać będę na Twą cześć,
boś Ty odkupił nas,
i światło Prawdy będę nieść,
Królestwa głosząc czas.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
324

Czym się odpłacę za Twą krew?

1
Czym się odpłacę za Twą krew,
za łaski Twojej zdrój?
Racz przyjąć ten dziekczynny śpiew,
najdroższy Zbawco mój!
2
Bo cóż ja tu na ziemi mam?
Czym spłacę łaski Twe?
Już chyba Ci w ofierze dam
to ziemskie życie me.
3
I Twoim sługą pragnę być
do ostatniego tchu.
Pod Twoje skrzydła chcę się skryć
w wędrówce ziemskiej tu.
4
I śpiewać będę na Twą cześć,
boś Ty odkupił nas,
i światło Prawdy będę nieść,
Królestwa głosząc czas.
Koniec