Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 322

Ofiara Chrystusowej Krwi

1
Ofiara Chrystusowej krwi
dla wszystkich starczy raz
aż po ostatnie świata dni,
aż po Królestwa czas.
2
Za wszystkich Jezus życie dał,
bo wszystkich kocha On,
nie wszystkich jednak przyjąć miał
na swój królewski tron.
3
Kto zawsze idzie w Pański ślad,
do śmierci wiernie trwa,
dla tego Jezus jest jak brat,
koronę temu da.
4
Lecz strzec się trza, by z drogi tej
nie zboczyć ni na krok,
a przyjmie Pan do chwały swej,
gdy błyśnie Pański Rok.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
322

Ofiara Chrystusowej Krwi

1
Ofiara Chrystusowej krwi
dla wszystkich starczy raz
aż po ostatnie świata dni,
aż po Królestwa czas.
2
Za wszystkich Jezus życie dał,
bo wszystkich kocha On,
nie wszystkich jednak przyjąć miał
na swój królewski tron.
3
Kto zawsze idzie w Pański ślad,
do śmierci wiernie trwa,
dla tego Jezus jest jak brat,
koronę temu da.
4
Lecz strzec się trza, by z drogi tej
nie zboczyć ni na krok,
a przyjmie Pan do chwały swej,
gdy błyśnie Pański Rok.
Koniec