Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 320

Już się zbliża godzina łask

1
Już się zbliża ta godzina, pełna łask, pełna chwał.
Wkrótce w blasku ujrzym Syna, który nam krzyż swój dał.
Wkrótce odejdziemy stąd tam, gdzie Boska chwała lśni.
Zacznie się Królestwa rząd wkrótce, za kilka dni.
2
A gdy minie chwila zgonu, zmieni nas w Boski stan,
a wybrańców u stóp tronu przyjmie sam Chrystus Pan.
I u Jego Boskich stóp Pan wyznaczy miejsce ci,
gdy się skończą chwile prób wkrótce, za kilka dni.
3
Wówczas będziem pełni chwały, pełni chwał, pełni łask,
mając żywot doskonały. Będzie w nas Stwórcy blask.
Niech więc Panu za ten plan wiekuista chwała brzmi,
bo nas czeka Boski stan wkrótce, za kilka dni.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
320

Już się zbliża godzina łask

1
Już się zbliża ta godzina, pełna łask, pełna chwał.
Wkrótce w blasku ujrzym Syna, który nam krzyż swój dał.
Wkrótce odejdziemy stąd tam, gdzie Boska chwała lśni.
Zacznie się Królestwa rząd wkrótce, za kilka dni.
2
A gdy minie chwila zgonu, zmieni nas w Boski stan,
a wybrańców u stóp tronu przyjmie sam Chrystus Pan.
I u Jego Boskich stóp Pan wyznaczy miejsce ci,
gdy się skończą chwile prób wkrótce, za kilka dni.
3
Wówczas będziem pełni chwały, pełni chwał, pełni łask,
mając żywot doskonały. Będzie w nas Stwórcy blask.
Niech więc Panu za ten plan wiekuista chwała brzmi,
bo nas czeka Boski stan wkrótce, za kilka dni.
Koniec