Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 263

W Panu tylko ufność mam

1
W Panu tylko ufność mam,
tylko Jego Prawdę znam,
bo Pan kupił mnie swą krwią,
a więc święcie wierzę w nią.
Refren
Ufam, że Pan zbawi mnie,
ufam, że czas zbliża się,
ufam tak, jak kazał Bóg
członkom Chrystusowych nóg.
2
Na głos Twój wytężam słuch,
bo mną rządzi Pański Duch.
Wiarę moją wzmocnić chciej,
zawsze mnie w opiece miej.
3
Przed tron Boski modły ślę,
w swych cierpieniach wytrwać chcę.
Zniosę chętnie trud i znój,
dał mi przykład Zbawca mój.
4
Ufam wciąż i w i e rzę Mu
aż do ostatniego tchu,
bo wiem, że mój Król i Pan
da mi w niebie Boski stan.
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
263

W Panu tylko ufność mam

1
W Panu tylko ufność mam,
tylko Jego Prawdę znam,
bo Pan kupił mnie swą krwią,
a więc święcie wierzę w nią.
Refren
Ufam, że Pan zbawi mnie,
ufam, że czas zbliża się,
ufam tak, jak kazał Bóg
członkom Chrystusowych nóg.
2
Na głos Twój wytężam słuch,
bo mną rządzi Pański Duch.
Wiarę moją wzmocnić chciej,
zawsze mnie w opiece miej.
3
Przed tron Boski modły ślę,
w swych cierpieniach wytrwać chcę.
Zniosę chętnie trud i znój,
dał mi przykład Zbawca mój.
4
Ufam wciąż i w i e rzę Mu
aż do ostatniego tchu,
bo wiem, że mój Król i Pan
da mi w niebie Boski stan.
Koniec